Tervist!

Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ raames elluviidava toetuse andmise tingimuste „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ tegevus „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine“.

Eesmärk: arendada ja pakkuda raske ja sügava puudega lastele suunatud tugiteenuseid - lapsehoid, tugiisik ja transport - vähendades seeläbi vanemate hoolduskoormust ja takistusi tööhõives osalemisel.

Sihtgrupp: raske ja sügava puudega 0-17 (k.a) aastased lapsed.

TUGIISIKUTEENUS:

Tugiisiku teenuse eesmärk on puudega lapse abistamine ja juhendamine õpi- ja arendusprotsessis osalemisel, millega laps erivajadusest tulenevalt ise toime ei tule. Oluline on lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine. Lapse tugiisik abistab last arendavate tegevuste läbiviimisel, õpetab ja julgustab igapäevaelus toime tulema. Vajaduse korral on tugiisik lapsele täiskasvanud saatjaks, abistab ja motiveerib õppimisel, aitab suhtlemisel pereliikmetega või väljaspool kodu. Tugiisik õpetab last enda eest hoolitsema, vajadusel abistab riietumisel, söömisel, hügieenitoimingute sooritamisel ja mängu- ja õppepaiga korrastamisel. Tugiisik abistab vajadusel last liikumisel, üritustel osalemisel jms. Vanemate laste puhul võib tugiisik abistada asjaajamisel, olla emotsionaalse toe pakkuja, kogemuste või teabe vahendaja, igapäevatööde õpetaja jne.

Tugiisik on isik, kes omab eelnevalt lastega töötamise kogemust ning on omandanud tugiisiku tööks vastavad teadmised ja oskused. Tugiisik vastab soovituslikult järgmistele nõuetele: on täisealine isik, töötanud eelnevalt lastega ja sobib teenuse saajaga. Tugiisikutöös on väga olulised isikuomadused ja suhtlemisoskus. 

Tugiisiku teenust on võimalik lapsel saada päevasel ajal kas kodus, hoius, haridusasutuses ja tervise- või rehabilitatsiooniteenusel käimisel, et lapsevanem saaks kas õppida, töötada või osaleda tööturuteenustel.

Seoses teenuse mahu suurenemisega Harjumaal, vajame juurde tugiisikuid. 
 
Koolitus kutse on kirja lõpus ja manusena kaasa.

Koolitusele registreerumise lingi leiate kirja lõpust.

Parimate soovidega
Keili Kollamaa Rander
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
Diakoonia talitus
Tel: 5884 1092

Eesti_Evangeelne_Luterlik_Kirik

 

Diakoonia- ja ühiskonnatöö talitusel on hea meel Teid kutsuda koolitusele

 

Tugiisik raske ja sügava puudega lapsele

 

Asukoht: Harkujärvel, Kiriku tee 2, Harkujärve kirikus
(peatus Kiriku: buss nr 27 sõidab maja ette)

 

Koolituspäevad on jaotatud:
10.06, 11.06, 12.06.2016 kell 10.00 – 16.00
17.06, 18.06, 19.06.2016 kell 10.00 – 16.00
 

Koolitusel antakse ülevaade:
-          tugiisikuteenuse olemusest,
-          tugiisiku rollist perekonnas,
-          tugiisiku rollist lasteaias ja koolis,
-          esmaabist puudega lapsele,
-          sagedamini esinevatest puuetest,
-          suhtlemisvahenditest töös (pildid, kaardid, viiped jm),
-          suhtlemisest lapsevanematega,
-          rehabilitatsioonisüsteemist Eestis,
-          puudega lapse arengust ja toetamisest.
 

Koolitajateks on:
Merit Jõgi, jurist: annab ülevaate raske ja sügava puudega lastele suunatud
projektist, mida rahastab Euroopa Sotsiaalfond.
Mare Liiger, pikaaegse kogemusega erakorralise meditsiini arst.
Lemme Niibo, töötab koolis õppejõuna ja on tugiisik.
Eva Üprus, Maarja kooli tugikeskuses
kasvataja-tugiisik ja on rehabilitatsioonimeeskonnas psühholoog.
Moonika Haili, eripedagoog.
 

Koolitusele on oodatud need, kes soovivad alustada tööd
raske või sügava puudega laste tugiisikuna.
 

Koolituse maht: 60 ak.tundi millest 48 ak.tundi auditoorset ja 12 ak.tundi iseseisvat tööd
Koolituse hind 120 eurot (sisaldab koolitust, materjale, kohvipausi ja lõunasööki).
 

Osalejatele väljastatakse tunnistus.

 

Päevakava

Koolitus: Tugiisik raske ja sügava puudega lapsele

10.00 – 11.30   Loeng

11.40 – 13.00   Loeng

13.00 – 13.30   Lõuna

13.30 – 15.00   Loeng

15.10 – 16.00   Loeng

 

Ajakava on igal päeval sama, esinejad ja teemad muutuvad.

Registreerumiseks (vajutage allpool olevale lingile):

 REGISTREERUMISLEHT
 
   Ees- ja perekonnanimi  
   Asutus  
   Eriala  
   E-mail  
   Telefon  
   Arve saaja kontaktandmed
   (asutuse nimi, postiaadress)


 
 
   Arve maksja kontaktandmed ja
   arve saaja e-maili aadress*
   (asutuse nimi, postiaadress)


  *täita juhul, kui saaja ja maksja erinevad
 
   Viiekohaline kontrollkood
   
   Lugematu? Uuenda koodi!
 
 

 

  • Registreerumislehe täitmine on eeltingimuseks koolitusel osalemisel.
  • Registreerumisega võtab osaleja kohustuse koolituse eest ka tasuda.
  • Registreerumislehe esitamisel väljastatakse arve.
  • Mitteosalemisest teatada vähemalt 5 päeva enne koolitust.